Tượng Gốm Cóc Thần Tài – Men Rạn Cổ – Bát Tràng

1,000,000

Tên sản phẩm: Tượng Gốm Cóc Thần Tài – Men Rạn Cổ – Bát Tràng

Xuất xứ: gốm sứ Bát Tràng

Chiều cao: 25cm

Chất liệu: Men rạn cổ