Tượng Gốm Long Quy – Men Rạn – Gốm Sứ Bát Tràng – Cao 35cm

1,200,000

Tên sản phẩm: Tượng Gốm Long Quy – Men Rạn – Gốm Sứ Bát Tràng – Cao 35cm

Xuất xứ: gốm sứ Bát Tràng

Chiều cao: 35cm

Chất liệu: Men rạn